Φρίξου 9

Θεσσαλονίκη, 546 27

tel      +30 2310 550 529 / 550 589

fax     +30 2310 550 420

email  schema4@otenet.gr