"Προβλήτα - Πρόσκληση"

Θεσσαλονίκη • 1999 • Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  • Περιοδικές Εκθέσεις στις Αποθήκες Α, Β και Γ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης • Μουσειογραφική Μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής.