"Η Ανασκαφή, Τώρα και για Παιδιά!"

Αθήνα • 2008 • Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης  • Περιοδική έκθεση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης • Μουσειογραφική Μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής.