"Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης - Η Ανασκαφή"

Αθήνα • 2006 • Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης  • Περιοδική έκθεση στο Kτίριο Weiler • Μουσειογραφική Μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής.