"Το Νέο Μουσείο Της Ακρόπολης - Σχεδιάζοντας το Εκθεσιακό του Ύφος"

Αθήνα • 2004 • Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης  • Περιοδική έκθεση στο Kτίριο Weiler • Μουσειογραφική Μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής.