Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής

Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα • 2010 • Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης • Αρχιτεκτονική Πρόταση για την Έκθεση της Μόνιμης Συλλογής
  • Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
  • Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
  • Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
  • Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
  • Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
  • Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
  • Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής
Πρόταση για την Έκθεση Ευρημάτων της Ανασκαφής