"Αλέξανδρος και Ανατολή"

Θεσσαλονίκη • 1997 • Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης “Θεσσαλονίκη ‘97” • Περιοδική έκθεση στο Κυβερνείο • Μουσειογραφική Μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής.