Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης

Χανιά • 1989-1991 • Πολυτεχνείο Κρήτης • Προμελέτη, οριστική μελέτη και επίβλεψη μελέτης εφαρμογής και κατασκευής  • 
Σε συνεργασία με Α. Κωτσιόπουλο, Β. Καραλάζο  •  Υπεύθυνος προγράμματος: Α. Κωτσιόπουλος
  • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πανεπιστημίου Κρήτης