Μνημείο για το Ύψωμα 731

Τρίκαλα • 2010 • Νομαρχία Τρικάλων • Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό  •  Σε συνεργασία με Γ. Τσάρα
  • Μνημείο για το Ύψωμα 731
  • Μνημείο για το Ύψωμα 731
  • Μνημείο για το Ύψωμα 731
  • Μνημείο για το Ύψωμα 731
Μνημείο για το Ύψωμα 731
Μνημείο για το Ύψωμα 731
Μνημείο για το Ύψωμα 731
Μνημείο για το Ύψωμα 731