Ανάπλαση Πλατείας Νίκης

Κοζάνη • 2010 • Δήμος Κοζάνης • Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Ανοιχτό Διαγωνισμό.
  • Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
  • Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
  • Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
  • Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
  • Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
  • Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
Ανάπλαση Πλατείας Νίκης
Ανάπλαση Πλατείας Νίκης