Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Αθήνα • 2003 • Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  • Γ’ Βραβείο  •  Συμμετοχή σε Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με προεπιλογή  •  Σε συνεργασία με ΟΡΙΟ Ε.Ε.  •  Συνεργάτες: Αrata Isozaki, Α. Λαδά, Λ. Παπαδόπουλος
  • Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
  • Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης