Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’

Θεσσαλονίκη • 2003 • Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης • Οριστική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης  •  Σε συνεργασία με ARATA ISOZAKI & Associates  •  Σύμβουλοι: Δ. Φατούρος, Α. Λαδά, Λ. Παπαδόπουλος
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
 • Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης - Κτίριο Β’