Μελέτη για την Eπαναλειτουργία της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής των Αγ. Μαρτύρων στην Madaba

Μηδαβά, Ιορδανία • 1998 • Πρόγραμμα «Ψηφιδωτά της Μεσογείου» στα πλαίσια του προγράμματος ECOS-OUVERTURE (MED) • Αποτύπωση και προμελέτη
  • Μελέτη για την Eπαναλειτουργία της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής των Αγ. Μαρτύρων στην Madaba
  • Μελέτη για την Eπαναλειτουργία της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής των Αγ. Μαρτύρων στην Madaba
Μελέτη για την Eπαναλειτουργία της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής των Αγ. Μαρτύρων στην Madaba
Μελέτη για την Eπαναλειτουργία της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής των Αγ. Μαρτύρων στην Madaba