Κτίριο του Α.Π.Θ.για τις Ανάγκες των Αρχαιολογικών Ανασκαφών στην Βεργίνα

Ημαθεία • 1996 • Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης "Θεσσαλονίκη ‘97" • B’ Βραβείο • Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με προεπιλογή  • Σε συνεργασία με Α. Μαρή, Γ. Μαρή, Δ. Κάπο
  • Κτίριο του Α.Π.Θ.για τις Ανάγκες των Αρχαιολογικών Ανασκαφών στην Βεργίνα
  • Κτίριο του Α.Π.Θ.για τις Ανάγκες των Αρχαιολογικών Ανασκαφών στην Βεργίνα
  • Κτίριο του Α.Π.Θ.για τις Ανάγκες των Αρχαιολογικών Ανασκαφών στην Βεργίνα
Κτίριο του Α.Π.Θ.για τις Ανάγκες των Αρχαιολογικών Ανασκαφών στην Βεργίνα
Κτίριο του Α.Π.Θ.για τις Ανάγκες των Αρχαιολογικών Ανασκαφών στην Βεργίνα
Κτίριο του Α.Π.Θ.για τις Ανάγκες των Αρχαιολογικών Ανασκαφών στην Βεργίνα